Hospitalisatieafdeling kinderrevalidatie Inkendaal

Binnen de hospitalisatieafdeling van Inkendaal voor kinderrevalidatie streven we er naar dagelijks 1 lesuur aan bed aan te bieden.

Indien het mogelijk is, rekening houdend met de inclusiecriteria van de partiële daghospitalisatie en capaciteit in de klas, wordt bekeken of de leerling ook dagelijks naar de partiële daghospitalisatie kan komen, om gedurende een hele of een halve lesdag mee te draaien in een revalidatieklas.

De ziekenhuisschool wil in samenspraak met de ouders en de thuisschool de leerachterstand van gehospitaliseerde kinderen tot een minimum beperken. Zo kan het schools traject verder lopen, maar steeds met de medische omstandigheden en het toekomstperspectief van het kind in het achterhoofd. Verder willen we ervoor zorgen dat het kind de wereld van het ziekenhuis even kan vergeten.